Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotacja na kapitał obrotowy dla „PRO-SAN” M. Jagiełka i M. Wiszniewski sp. j. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące.

 

Wartość projektu:
342.568,50 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:
100%

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń