*****

PONIŻSZE ZASADY ANULOWANIA I ZMIANY REZERWACJI DOTYCZĄ NOWYCH REZERWACJI ZAŁOŻONYCH OD DNIA 01.05.2020.

 

  1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem rezerwacji pod adresem e-mail:  rezerwacje@aquariusspa.pl
  2. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 5 dni przed przyjazdem (wymagana jest anulacja pisemna poprzez wiadomość e-mail). W takim przypadku wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona przez hotel.
  3. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie (wymagana jest anulacja pisemna poprzez wiadomość e-mail) hotel zwróci 50% wpłaconej zaliczki, chyba że anulowanie rezerwacji było wynikiem sytuacji szczególnej mającej charakter siły wyższej lub wypadku losowego.  Po wykazaniu przez Gościa takiej okoliczności hotel zwróci całość wpłaconej zaliczki.
  4. W przypadku nie dokonania anulacji rezerwacji i nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Skrócenie pobytu nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.
Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń