Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. j. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Kasprowicza 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  w Koszalinie,  IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274706, będąca właścicielem Hotelu AQUARIUS SPA***** przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu, zwana dalej Administratorem.

Administrator powołał jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Marek Piekarz – kontakt na adres korespondencyjny 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 24, adres e-mail: iod@aquariusspa.pl

Dane osobowe przetwarzane są  w celu rezerwacji i świadczenia usług hotelowych. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w hotelu.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z hotelowego monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych  w Hotelu AQUARIUS SPA*****. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na odwrocie karty pobytu. Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora. Prosimy także o zgodę na odwrocie Karty Pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w hotelu lub po jego zakończeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionej usługi hotelarskiej.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne) hotelu, firmom transportowym  i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Pliki cookie

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookie znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookie wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony www.aquariusspa.pl. Należące do tej kategorii pliki cookie wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookie, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookie funkcjonuje prawidłowo, ustawienie preferowanego języka. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookie w następujących celach: monitorowanie ruchu stronie WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,  wykorzystanie narzędzia do komunikacji, płatności internetowe. Użytkownik może zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi przez PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J. lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika strony www.aquariusspa.pl. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony www.aquariusspa.pl na żądanie uprawnionych do tego podmiotów: w oparciu obowiązujące przepisy prawne, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator  udostępnia do kontaktu adres e-mail:  iod@aquariusspa.pl. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania jej poszczególnych funkcji oraz wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych. Więcej dowiesz się w polityce prywatności.

W związku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy Państwa o prowadzonej polityce prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przygotowaliśmy dedykowaną podstronę opisującą politykę prywatności.

Jeżeli chcesz zaakceptować wszystkie zastosowane na stronie pliki cookies, po prostu kliknij w przycisk ZAPISZ WYBÓR, aby dokonać bardziej zaawansowanych ustawień, skorzystaj funkcji SPERSONALIZUJ.

Widzimy, że cenisz swoją prywatność dlatego wdrożyliśmy mechanizm, który pozwala dostosować wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii śledzących w ramach strony

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Marketing

Te pliki cookie pozwalają nam analizować użytkownika poprzez zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, aby pomóc nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Używamy ich również w celach reklamowych, m.in. do wyświetlania i renderowania reklam, ich personalizowania, ograniczania liczby wyświetleń, ignorowania reklam i mierzenia skuteczności reklam. Informacje te umożliwiają nam i firmom zewnętrznym wyświetlanie odpowiednich reklam i treści zarówno w witrynie, jak i innych stronach odwiedzanych przez użytkownika.

Statystyki

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witryną i jak z niej korzystasz. Jednocześnie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

Dane te pozwalają nam ulepszać treści w usługach i tworzyć lepsze funkcje zwiększając komfort użytkowania.

Dane użytkownika

Pliki cookie związane z danymi użytkownika są wykorzystywane do zbierania informacji o interakcjach użytkowników z naszą stroną internetową. Te informacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, strony odwiedzane przez użytkownika, czas spędzony na stronie, linki, na które kliknęli, a nawet ruch myszy. Te dane są anonimowe i służą do analizy i ulepszania naszej strony internetowej.

Personalizacja reklam

Pliki cookie związane z personalizacją reklam są wykorzystywane do dostarczania użytkownikom najbardziej odpowiednich reklam na podstawie ich wcześniejszych interakcji z naszą stroną internetową. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez naszych partnerów reklamowych i mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, reklamy, które otrzymasz, mogą być mniej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Szanując Państwa prywatność, informujemy iż strona wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru zaangażowania odbiorców oraz generowania statystyk dotyczących strony, aby lepiej zrozumieć jak nasze usługi są używane oraz aby zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych jej funkcji. Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności.

Niezbędne

Preferencje

Marketing

Statystyki

Dane użytkownika

Personalizacja reklam