Regulamin Gry “Fast Click” 24h

 1. GRA „Fast Click” dostępna na stronie: www.aquariusspa.pl/pl/GRA/ polega na zbiciu przez klikanie jak największej ilości pojawiających się na ekranie kolorowych kulek w ciągu 30 sekund.
 2. W zależności od koloru, kulkom przyporządkowane są odpowiednie wartości punktowe.
 3. Osoba biorąca udział w GRZE nazwana jest Graczem. Istnieje podział graczy na Gracza Zarejestrowanego i Gracza Niezarejestrowanego.
 4. Gracz Zarejestrowany jest osobą pełnoletnią, która podała swój prawidłowy adres email i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Wyłącznie Gracz Zarejestrowany może brać udział w rywalizacji o nagrodę.
 5. Gracz Niezarejestrowany bierze udział w GRZE “Fast Click” lecz nie bierze udziału w rywalizacji o nagrodę. Gracz Niezarejestrowany nie musi być osobą pełnoletnią.
 6. Wygrywa Gracz Zarejestrowany, który jako pierwszy w ciągu 30 sek. klikając kolorowe kulki zdobędzie największą ilość punktów.
 7. Administratorem GRY „Fast Click” jest właściciel Hotelu AQUARIUS SPA***** – firma PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J., ul. J. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg NIP: 671-168-90-74.
 8. O terminie rywalizacji w GRZE Fast Click hotel poinformuje wykorzystując nośniki reklamowe na terenie hotelu lub online.
 9. O nagrodę w GRZE „Fast Click” można rywalizować w określonym terminie w godzinach 0:00 – 23:59. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu 5 godzin od chwili zakończenia rywalizacji w GRZE “Fast Click”.
 10. Odbiór nagrody następuje w recepcji Hotelu AQUARIUS SPA***** następnego dnia w godzinach 8:00-12:00 lub po przekazaniu informacji gdzie nagroda ma zostać wysłana drogą pocztową.
 11. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w ciągu 5 dni, nagroda przepada.
 12. Kontakt z Graczem Zarejestrowanym będzie następował drogą mailową.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne związane z wzięciem udziału w GRZE.
 14. O aktualnej nagrodzie hotel informuje w recepcji głównej.
 15. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
 16. Wszelkie prawa do GRY „Fast Click” ma jej Administrator.
 17. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click”  jest bezpłatne.
 18. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click” jako Gracz Zarejestrowany oznacza akceptację Regulaminu GRY “Fast Click”.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania GRY w dowolnym momencie.
Regulamin Gry “Fast Click” 24h

4.5/5

Ocen: 6

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń