Regulamin Gry “Fast Click” 24h

 1. GRA „Fast Click” dostępna na stronie: www.aquariusspa.pl/pl/GRA/ polega na zbiciu przez klikanie jak największej ilości pojawiających się na ekranie kolorowych kulek w ciągu 30 sekund.
 2. W zależności od koloru, kulkom przyporządkowane są odpowiednie wartości punktowe.
 3. Osoba biorąca udział w GRZE nazwana jest Graczem. Istnieje podział graczy na Gracza Zarejestrowanego i Gracza Niezarejestrowanego.
 4. Gracz Zarejestrowany jest osobą pełnoletnią, która podała swój prawidłowy adres email i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Wyłącznie Gracz Zarejestrowany może brać udział w rywalizacji o nagrodę.
 5. Gracz Niezarejestrowany bierze udział w GRZE “Fast Click” lecz nie bierze udziału w rywalizacji o nagrodę. Gracz Niezarejestrowany nie musi być osobą pełnoletnią.
 6. Wygrywa Gracz Zarejestrowany, który jako pierwszy w ciągu 30 sek. klikając kolorowe kulki zdobędzie największą ilość punktów.
 7. Administratorem GRY „Fast Click” jest właściciel Hotelu AQUARIUS SPA***** – firma PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J., ul. J. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg NIP: 671-168-90-74.
 8. O terminie rywalizacji w GRZE Fast Click hotel poinformuje wykorzystując nośniki reklamowe na terenie hotelu lub online.
 9. O nagrodę w GRZE „Fast Click” można rywalizować w określonym terminie w godzinach 0:00 – 23:59. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu 5 godzin od chwili zakończenia rywalizacji w GRZE “Fast Click”.
 10. Odbiór nagrody następuje w recepcji Hotelu AQUARIUS SPA***** następnego dnia w godzinach 8:00-12:00 lub po przekazaniu informacji gdzie nagroda ma zostać wysłana drogą pocztową.
 11. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w ciągu 5 dni, nagroda przepada.
 12. Kontakt z Graczem Zarejestrowanym będzie następował drogą mailową.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne związane z wzięciem udziału w GRZE.
 14. Nagrodą jest figurka z ręcznika o wartości 33 złotych brutto. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4 złotych brutto odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, numer PESEL, dane Urzędu Skarbowego.
 15. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
 16. Wszelkie prawa do GRY „Fast Click” ma jej Administrator.
 17. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click”  jest bezpłatne.
 18. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click” jako Gracz Zarejestrowany oznacza akceptację Regulaminu GRY “Fast Click”.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania GRY w dowolnym momencie.
Regulamin Gry “Fast Click” 24h

4.5/5

Ocen: 10

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń